VÁLTOZTAK A VÉGREHAJTÁS SZABÁLYAI OLASZORSZÁGBAN

pignoramento1Bár a belső olasz normatív szabályok változása főként a jogalkalmazókat és az ügyvédeket érinti és azok munkájában okoz változást, megemlítendő az esetlegesen érdekelt (olasz adóssal szemben álló) magyar hitelezők felé is, hogy 2014-2015 között több változáson mentek át a végrehajtás szabályai, különös tekintettel a harmadik személyeknél végzett foglalásokra (pignoramento presso terzi). Ezek tipikus esete a bankszámlán, illetve a munkaadónál történő foglalás, munkadíj letiltás. Minden hitelező tudja ugyanis, milyen nehézségekbe ütközik, még jogosultságának bírói ítélettel való megpecsételése után is, amikor adósa továbbra sem fizet és ellene végrehajtási pert kell indítani és ennek érdekében fellelni az adós személy/cég vagyonát (már ha van valami a nevén).

Ilyen esetekben már az szerencsésnek mondható, ha a hitelező talál olyan lefoglalható vagyontárgyat, amelyre végrehajtást tud vezetni. Ingóságok esetén ezek foglalás alá kerülnek és elárverezhetőek (kisebb-nagyobb sikerrel, hiszen sokszor nincs valós, kereskedelmi értéke az adósnál egyébként vagyonként jelentkező ingó tárgyaknak), míg ingatlan esetében – ugyan biztosabb a megtérülés esélye, de – egy igen hosszú peres eljárás veszi kezdetét.

A harmadik személynél történő foglalás ugyanakkor egy relative szerencsés megoldásnak tűnik, ilyen esetben ugyanis nem közvetlenül az adóssal és annak birtokában levő dolgokkal állunk szemben, hanem olyan értékekkel, amelyek felett más (harmadik személy = terzo) gyakorolja a birtokot. Pontosan emiatt irodánkban javasolni szoktuk, hogy a végrehajtás megkezdése előtt a hitelező bízzon meg egy erre szakosodott “nyomozóirodát” a bankszámlák,  vagy természetes személy adós esetén, a munkahely, munkaadó felkutatásával, mert ebben az esetben egy sajátos végrehajtás keretében közvetlenül a banknál illetve a munkahelyen tudja jogos követelését érvényesíteni. Maga a felkutatás ugyan megintcsak a hitelező pénzébe kerül, és általában 150-250 euro között mozog ezek ára, de véleményünk szerint még mindig a legjobb reményekkel kecesgtető megoldásnak tűnik. A harmadik személy ugyanis jóval kevésbé érdekelt (ha egyáltalán érdekelt) abban, hogy ne fizzesse ki a hitelezőnek jogos követelését. Itt említjük meg, hogy a munkabérből levonható követelés azonban csak annak 20%-áig terjedhet.

Amikor tehát a kutatás szerencsésen eredményre vezet, ilyen esetben perbe kell hívni az adóst és a harmadik személyt (aki úgymond, valamilyen jogcímen “az adós adósa”) és egy erre kitűzött tárgyaláson kell nyilatkoznia a harmadik személynek (pl. munkaadó), hogy valóban “adósa”-e a az adósunknak (tartozik-e felé valamilyen jogcímen fizetési kötelezettséggel, vagy bank esetében, valóban van-e az adósunknak nála vezetett bankszámlája). Ez a nyilatkozat tartalmazza azt is, mekkora ez a fizetési kötelezettség és esetlegesen, hogy azt már terheli-e egyéb követelés, végrehajtás, foglalás.

A 2014. évi 162. tv. pontosan ezen nyilatkozatra vonatkozóan hozott módosításokat, miután módosította az olasz Polgári perrendtartásről szóló törvény 543, 547 és 548. cikkeit. A jogalkotó ugyanis, az 548. cikk (1) bekezdésének eltörlésével ezen nyilatkozatokra is kiterjesztette a “nemvitatottság elvét”, mely szerint, ha a bíróságon a hitelező úgy nyilatkozik, hogy nem kapta meg a harmadik személytől azt az írásbeli nyilatkozatot, melyet ez utóbbi köteles lenne a felé intézett kézbesítéstől számított 10 napon belül továbbítani tértivevényes levélben (az 547. cikk értelmében), akkor a bíró köteles egy új határnappal másik tárgyalást kitűzni. Ha a harmadik személy ezen a tárgyaláson sem jelenik meg, vagy megjelenik, de nem hajlandó a nyilatkozattételre, azt a jog úgy értelmezi, mintha a a harmadik személy (terzo) nem vitatná azt a tényt, hogy a hitelező által megjelölt összeghatárig neki tartozása álla fenn az adóssal szemben, s következésképpen így addig az összeghatárig rajta is végrehajtást lehet vezetni.

Így valamelyest könnyebbé válhat akár gyermektartási kötelezettségük alól kibúvó apukák munkabérére, akár cégek bankszámlájára is sikeres végrehajtást vezetni.