KÜLFÖLDÖN ÉL ÉS VÁLNI SZERETNE?

Nagyon fontos, hogy amikor legelőször fogalmazódik meg Önben ez a szándék, azonnal beszéljen egy szakemberrel. Mert csak akkor tud helyesen dönteni és jogait is megfelelően védeni, ha nemzetközi családjogban jártas szakemberrel, több ország családjogi szabályait is ismerő ügyvéddel beszéli meg a problémákat és a teendőket.

Honnan tudja, hogy a szakember, akihez fordul ismeri-e a szükséges nemzetközi jogi szabályozásokat?
Ha a konzultáció során nem beszélnek azonnal joghatóságról, alkalmazandó jogról, szokásos tartózkodási helyről és legalább kétféle nemzetközi magánjogi kódexről, akkor sajnos feltehetően nem jó helyen jár és nem fogják érdekeit a megfelelő szinten képviselni a peres eljárásokban. Kiskorú gyermekek esetén további jogszabályok, egyezmények és nemzetközi jogforrások, melyeknek szóba kellene kerülniük a megbeszélés alatt: az 1989. ENSZ New York-i Egyezmény, az 1980. évi Hágai Egyezmény, a Tanács 4/2009/EU rendelete, a Tanács 2201/2003/EK rendelete és még sorolhatnánk.
A határokon átnyúló családjogi kérdések legalapvetőbb kérdése a joghatóság (azaz: “mely ország bírósága előtt fogok válni”), amely azonban nem feltétlen esik egybe a gyermekekre vonatkozó szülői felelősséggel kapcsolatos per joghatóságával (“mely bíróság dönt gyermekeink elhelyezéséről és az együtt nem élő szülő kapcsolattartásáról”) vagy a tartási jogokkal kapcsolatos perekkel, illetve a vagyonjogi perekkel. Ezekben az esetekben az irányadó jogszabályok az Unión belül az EU Tanácsának 1103/2016 számú rendelete házastársak esetén, míg ugyancsak a vagyonjogi kérdéseket szabályozza nem házaspárokra vonatkozóan az 1104/2016/EU rendelet. Ezeket külön-külön kell megvizsgálni adott esetben.
Ugyancsak fontos ismerni a házasság felbontására alkalmazandó jogot, amelyet az Európai Unió tagállamaira vonatkozóan a Tanács 1259/2010/EU rendelete szabályoz, de ez már nem feltétlenül alkalmazható az angol, amerikai és ausztál vagy svájci elemet tartalmazó válásokra. Elképzelhető viszont, hogy a magyar bíróság az olasz vagy a német jogot lenne köteles alkalmazni adott esetre. A Brexit pedig sajátos problémákat vetett fel és még sajátosabb megoldásokat hozott, hiszen 2021 januárjától az Egyesült Királyságra nem vonatkoznak az uniós normák.
Amennyiben az ügyvéd nem ismeri kellőképpen ezeket a szabályokat igen komoly jogi és gazdasági hátrányai lehetnek ennek. Tapasztalatunk szerint a rossz stratégiaválasztás, a nem tudatos jogkövetés még a jogellenes gyermekelviteli perekre is súlyos kihatással lehet.
Amennyiben tehát élete új szakasza előtt áll, a korábbi párkapcsolat lezárásához válasszon erre specializálódott szakembert, külföldön praktizáló ügyvédet, akivel nyelvi problémák nélkül tud konzultálni, s aki szakszerűen és a megfelelő döntések meghozatala mellett elkíséri Önt a válás alatt, külföldön és otthon is.
“Érteni a problémát, már félút a megoldás felé.”
Ha olaszországi vonatkozású családjogi perben, bontóperben, gyermekelhelyezési vitában, gyermek jogellenes elvitelével kapcsolatos eljárásban vagy vagyonjogi perben van szüksége jogi tanácsra vagy peres képviseletre, keresse irodánkat Toszkánában vagy foglaljon időpontot a budapesti fogadónapok egyikére.