Av. Molnar Krisztina Ilona

MANAGER DE BIROU – CU DREPT DE PROFESARE ITALIAN ȘI MAGHIAR

Avocat înregistrat în Italia şi jurist comunitar în Ungaria, arbitru internaţional, mediator, interpret-traducător de specialitate

Începând din 2003 conduce cabinetul de avocat Studio Legale Molnar, oferind consultanţă juridică atât în limba italiană, cât şi în limba maghiară, în domeniul dreptului privat internaţional.

Începând din 1996 trăieşte în Toscana, unde a sosit cu scopul de a urma un curs MBA în limba engleză după absolvirea studiilor la Facultatea de Drept din Szeged cu calificativul „summa cum laude”. În 1999 a obţinut diploma de licenţă în drept la Facultatea de Drept la Universitatea din Pisa, obţinând calificativul 110/110, urmând să lucreze ca avocat stagiar la două birouri de avocat din Lucca, respectiv a fost colaborator la un grup de cercetare în domeniul dreptului fiscal internaţional, folosind ca limbi de lucru engleza, italiana şi maghiara.

De când în 2003 și-a deschis propriul cabinet de avocat, sprijină permanent şi fără întreruperi Clienţii săi persoane fizice şi juridice implicate în acțiuni judiciare și extrajudiciare. Biroul bilingv oferă suport juridic, consultanţă şi reprezentanţă juridică în Italia firmelor maghiare, totodată reprezintă firme italiene în Ungaria în vederea soluţionării problemelor aferente activităţilor comerciale, imobiliare ale acestora, sau care rezultă din contractele încheiate în aceste ţări, respectiv sprijină Clienţii în apărarea intereselor legitime şi executarea efectivă a creanţelor, respectiv a hotărârilor aduse în străinătate. Pe baza experienţei de mai mulţi ani şi a cunoştinţelor însuşite prin formarea profesională continuă, oferim reprezentanţă juridică clienţilor în cauze civile în materia dreptului de familie. Biroul oferă reprezentanţă în limba maternă pe întreg teritoriul Italiei în proceduri având ca obiect achiziţii, închirieri de imobile sau investiţii imobiliare. Deseori este solicitată de către transportatori internaţionali în plângeri contravenţionale şi despăgubiri.

Ținând cont de interesele firmelor, biroul favorizează procedurile ADR (Alternative Dispute Resolution), astfel procedurile arbitrale internaţionale, respectiv procedurile de mediere şi de conciliere între soţi, din acest motiv în ultimii ani întreţine legături strânse cu Camera de Comerţ şi Industrie din Lucca, respectiv cu Camera de Comerţ din Judeţul Bács-Kiskun, cu organizaţii de mediere europene şi internaţionale în materia dreptului de familie, respectiv a dezvoltat cooperări cu Consulatele şi Ambasadele Ungariei şi Italiei.

Începând din 2017 a stabilit relaţii constante de parteneriat cu avocaţi maghiari, români, germani şi suedezi, astfel în viitor biroul va putea oferi reprezentanţă clienţilor în cauzele de drept privat internaţional şi în aceste teritorii lingvistice.

Studii

  • 1996 - iplomă de drept cu calificativul „summa cum laude” (Universitatea din Szeged, Facultatea de Drept)
  • 1997 - interpret autorizat (Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta, Programul de Formare Traducere şi Interpretare)
  • 1997 - traducător specializat în domeniile drept şi ştiinţe umanistice (ELTE Programul de Formare Traducere şi Interpretare Budapesta)
  • 1996-1997 - MBA (Master of Business Administration in English) ESE Campus of the Hertfordshire University
  • 1998-1999 - Diplomă de Drept cu calificativul 110/110 (Università di Pisa – Facolta di Giurisprudenza, Universitatea din Pisa, Facultatea de Drept)
  • 2001 - program de specializare în domeniul dreptului fiscal internaţional
  • 2003 - examen italian în avocatură la Firenze
  • 2007 - arbitru internaţional al Curţii Permanente de Arbitraj din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie Maghiară
  • 2011 - mediator