Obținere informații referitoare la societăți comerciale italiene

Fie cu scopul de a recupera creanțele, fie cu scop orientativ înainte de a încheia contracte, biroul efectuează evaluări globale adaptate exigențelor clienților, și informează cei interesați în limba maghiară sau română asupra rezultatelor acestor evaluări. Cu toate că această evaluare generează costuri ridicate, deseori previne clientul de daune și neplăceri serioase, respectiv de procese inutile.

Înființare societăți comerciale cu sediul în italia

Biroul are experiență de mai mulți ani în cooperarea cu birouri notariale italiene în vederea înființării de societăți conform normelor legale italiene. Conform legislației italiene actele constitutive ale societăților sunt redactate de către notarii publici, dar în cursul procedurii foarte birocratice este aproape inevitabilă asistența unui specialist care are cunoștințe întemeiate în domeniul dreptului italian și al procedurilor administrative italiene. Aceste activități de pregătire la care biroul contribuie sunt: solicitarea codului și numărului fiscal, încheierea contractului de cont bancar pentru societate, respectiv în relevarea chestiunilor prealabile legate de dreptul fiscal.

Înființare societăți comerciale în Ungaria, România, Germania și Suedia, obținere informații despre societățile locale

Prin intermediul birourilor partenere din țările respective, care asigură avocați voribitori la nivel de limbă maternă a limbilor de stat din aceste țări, biroul prestează servicii globale în proceduri având ca scop înființarea societăților comerciale și lansări de firme. În prealabil clientul are posibilitatea de a discuta despre chestiunile și problemele aferente în limba italiană la sediul biroului, și de a solicita servicii de consultanță în limba italiană sau în altă limbă străină stabilită de el.

Documentele informative privind societățile comerciale evaluate se vor redacta de asemenea în limba stabilită de către Client, fiind elaborate de către un avocat partener cu experiență, cunoscător al sistemului juridic din țara respectivă.