Procese de divorț și de desființare a căsătoriei

Unul dintre principalele domenii de specialitate ale biroului nostru este asigurarea asistenței juridice corespunzătoare în limba maternă pentru clienții străini care trăiesc în Italia cu privire la problemele juridice ivite în căsătoriile mixte, și în caz de nevoie, reprezentarea juridică a acestora. În materia proceselor internaționale de desființare a căsătoriei, respectiv în procesele italiene de încredințare a copiilor după divorț biroul garantează asistența juridică în limba maghiară, sau recuperarea în Italia a pensiei de întreținere stabilite de către o instanță maghiară sau română, respectiv se străduiește să ofere servicii clienților maghiari/români și în alte probleme în materia dreptului de familie.

Biroul facilitează soluționarea, respectiv administrarea conflictelor transfrontaliere în procedurile în urma cazurilor din ce în ce mai frecvente ale răpirii internaționale a copiilor, în caz de nevoie utilizând și procedura medierii.

Pe baza Regulamentului nr. 2201/2003/UE reglementarea comunitară a litigiilor în materia dreptului de familie și-a căpătat un cadru nou care însă deseori nu apără în mod corespunzător părintele care s-a căsătorit în străinătate și își crește acolo copilul în caz de divorț. Biroul este deseori contactat de mame de origine românească care după căsătoria cu un soț italian și-au întemeiat o familie în Italia, însă când căsătoria lor intră în criză suferă dezavantaj față de soțul lor italian întocmai din cauza regulamentului susnumit. De multe ori litigiile ivite în problema încredințării copiilor devin războaie inumane, adevărate câmpuri de luptă deschise pe parcursul desființării căsătoriei și după acesta, fapt care poate să amărească ani de zile viața întregii familii, și în special viața de zi cu zi a copiilor nevinovați în criza căsătoriei. În asemenea cazuri un avocat vorbitor de limba maghiară, un birou internațional bine pregătit și o echipă tânără formată din juriști specializați, respectiv psihologi calificați oferă nu numai suport juridic, ci și psihologic în această perioadă grea a vieții. Biroul urmărește să realizeze aceste obiective pentru clienții săi din străinătate.

La fel de frecvente sunt și cazurile în care biroul nostru este contactat de tați italieni cu problema că soțiile sau concubinele lor de naționalitate română, maghiară sau de altă naționalitate i-au răpit copilul minor, solicitând să se inițieze acțiune în justiție în interesul lor la instanțele competente din țara respectivă. Acesta devine posibil în colaborare cu birourile partenere locale, asistat de avocații de limbă maternă.

Procese legate de obligațiile de întreținere a copiilor

Datorită Regulamentului nr. 4/2009/UE și ca urmare a colaborării cu autoritățile centrale, litigiile în materie de obligații de întreținere dintre părinții din Italia și din Ungaria, sau din alte state membre sunt judecate în proceduri mai rapide și mai eficiente, cu totul că există încă multe dificultăți provenite din diferențele dintre sistemele juridice și a procedurile de executare a statelor membre. Chiar din aceste considerente, biroul se străduiește să îmbunătățească rezultatele din acest domeniu care afectează viața a multor persoane, cu acțiuni personalizate în fața autorităților maghiare și italiene, prin implicarea avocaților parteneri care vorbesc limba română și italiană, respectiv limba țării în cauză la nivelul limbii materne.

Contracte de căsătorie, reglementarea relațiilor de concubinaj

La data de 21 iulie 2012 a intrat în vigoare acel regulament european (Regulamentul 1259/2010/UE) care oferă posibilitatea de a desemna legea aplicabilă în materia proceselor de divorț și a dreptului de familie, ceea ce reprezintă o etapă importantă pe planul dreptului de familie european. Cu privire la acest aspect, tuturor clienților care își doresc să se căsătorească propunem să solicite consultanță prealabilă și elaborarea unor eventuale acorduri, în redactarea cărora biroul vă stă la dispoziție în fiecare limbă, atât din punctul de vedere al formei cât și al conținutului.

Totodată noua lege intrată în vigoare în 2016 în Italia oferă un cadru complet nou reglementărilor relațiilor de concubinaj, respectiv a partenerilor de același sex.