Procese în materie civilă și comercială

Pe parcursul relațiilor comerciale și de afaceri româno-italiene se pot ivi multe probleme în care reprezentarea avocațială devine recomandată sau inevitabilă. În aceste cazuri fiecare client care contactează biroul nostru primește informații de la un specialist în limba română, fără a fi necesar intervenția unui interpret, întrucât biroul primește clienții în limba lor maternă. După prima ședință de consultare se va decide în comun acord cu clientul soluția și procedura preferabilă rezolvării situației date. După acesta biroul acționează pe întregul teritoriu al Italiei în limba italiană și aplică în mod direct măsurile corective posibile. În caz de competență juridică străină birourile partenere permanente asigură faptul ca acțiunea adecvată să fie introdusă la organele și instituțiile competente din statul membru respectiv.

Dacă pe baza contractelor internaționale clientul se află în litigiu cu partenerii săi maghiari, români, germani sau suedezi, biroul poate acționa și în aceste cazuri prin partenerii săi permanenți în limba sa maternă.
Pe baza regulamentelor europene în vigoare, de exemplu Regulamentul nr. 44/2001/UE, clienții pot opta între mai multe posibilități procesuale sau extraprocesuale, respectiv pot să recurgă la tribunale internaționale de arbitraj sau diferite forme de mediere. Pe parcursul recuperării unor creanțe pecuniare expirate se pot aplica posibilitățile stabilite în Regulamentul nr. 1896/2006/UE care oferă posibilitatea ca să obținem titlurile executorii din străinătate (România, Ungaria, Germania, Suedia), iar pe baza acestora să punem în aplicare executarea debitorilor italieni. În procesele pentru valori reduse punem în aplicare cu predilecție posibilitățile oferite de Regulamentul nr. 861/2007/UE, însă aplicarea acestora nu este deloc ușoară din cauza diferențelor dintre sistemele juridice ale statelor membre.

Acțiuni în despăgubiri și alte domenii de drept

Pe lângă acestea, biroul se ocupă și cu întocmirea, traducerea și legalizarea contractelor în materie de drept civil, cu recuperarea cererilor de despăgubiri rezultate din contractele de asigurare și a altor creanțe, respectiv cu administrarea pe plan local, executarea creanțelor și acțiuni în fața companiilor de asigurare italiene în accidentele cauzate sau suferite de cetățeni români, maghiari și străini pe întregul teritoriu al Italiei.

În cazul accidentelor suferite de cetățenii italieni în străinătate biroul asigură specialiști locali care pe teritoriul lingvistic maghiar, român, german și suedez acționează în mod direct, fără a mai avea nevoie de interpret, iar clientul, pe lângă faptul că beneficiază de consultanță detaliată și completă în limba italiană, poate să urmărească și acțiunea judiciară din străinătate, respectiv să participe la ședințele extrajudiciare.

În domeniul administrației publice, biroul efectuează reprezentarea convențională a persoanelor fizice în vederea depunerii cererilor de cetățenie, a obținerii permiselor de ședere și de muncă, derularea procedurilor în fața autorităților competente din Italia, obținerea, respectiv traducerea de documente.

În fine, conform nevoii clienților cabinetul de avocat efectuează pe bază de mandat gestiunea completă a procedurilor, reprezentarea convențională în fața instituțiilor, organelor și birourilor italiene, obținerea, respectiv traducerea legalizată a documentelor oficiale și juridice.

Pe parcursul derulării proiectelor sale, biroul se află în relații de parteneriat cu mai multe instituții de stat, delegații externe, respectiv cabinete de avocat din Ungaria, România, Germania și Suedia.