Avv. Molnar Krisztina Ilona

IRODAVEZETŐ – OLASZ ÉS MAGYAR ELJÁRÁSI JOGOSULTSÁGGAL

Olaszországban bejegyzett ügyvéd, Magyarországon Európai Közösségi Jogász, nemzetközi választottbíró, mediátor, tolmács-szakfordító

2003–tól vezeti a Studio Legale Molnar olasz és magyar nyelvű ügyvédi irodát, mely nemzetközi magánjogra szakosodott.

1996 óta él Toszkánában, ahová a Szegedi Jogi Egyetem ‘summa cum laude’ minősítéssel történt befejezését követően egy angol nyelvű MBA képzés elvégzése miatt került. 1999 nyarán szerzett jogi diplomát a Pisai Egyetem Jogi Karán 110/110 minősítéssel, majd ezt követően két luccai ügyvédi irodában volt ügyvédjelölt, illetve egy nemzetközi adójoggal foglalkozó kutatócsoport munkájában vett részt angol, olasz és magyar nyelven.

Amióta 2003-ban megnyitotta saját irodáját, folyamatosan és megszakítás nélkül segíti a magyar és olasz relációban függő peres és nem peres ügyekben érintett Ügyfeleit, legyenek azok természetes, illetve jogi személyek. A kétnyelvű iroda jogi segítséget, tanácsot és képviseletet nyújt Olaszországban a magyar cégeknek, illetve az olasz vállalkozásokat képviseli Magyarországon kereskedelmi, illetve ingatlan ügyeikből, valamint szerződéseikből eredő problémáik megoldása érdekében, továbbá jogos igényeik, követeléseik érvényesítésében, illetve külföldi határozatok végrehajtásában. Több éves gyakorlatra alapozva és folyamatos szakképzés mellett képviseli az irodához családjogi kérdésekkel forduló ügyfeleket. Az ingatlanjog területén lakásvásárlás, ingatlanbérlet, illetve ingatlan befektetések esetén az iroda anyanyelvi képviseletet tud nyújtani Olaszország egész területén. Gyakran kap megbízásokat nemzetközi fuvarozóktól szabálysértési, illetve kártérítési ügyekben.

Az iroda a vállalkozások érdekeit szem előtt tartva híve az ADR (Alternative Dispute Resolution) eljárásoknak, így a nemzetközi választottbírósági eljárásoknak, valamint a felek és házasfelek közti békítőtárgyalásoknak, illetve mediációnak, ezért az elmúlt években szoros kapcsolat alakult ki a Luccai Kereskedelmi és Iparkamara valamint a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara irodáival, nemzetközi és uniós családjogi mediációs szervezetekkel, valamint együttműködés áll fenn a magyar és olasz Konzulátusokkal és Nagykövetségekkel.

2017 óta az iroda állandó partnerkapcsolatot épített ki magyar, román, német és svéd ügyvédekkel, így az iroda a jövőben ezeken a nyelvterületeken is tudja képviselni ügyfeleit nemzetközi jellegű magánjogi ügyekben.

2017 óta a magyarországi eljárásokban, mint európai közösségi jogász maga is részt vesz, főként a határokon átnyúló családjogi perekben és nemzetközi vonatkozású ügyekben jár el személyesen.

Amióta az iroda kiköltözött egy igazi toszkán vidéki birtokra, egyre nagyobb számban foglalkozik külföldiek által indított ingatlanberuházások megvalósításával, azok szakmai követésével, az értékesítés és felújítás körüli teendőkkel, valamint az ingatlan adásvételekhez, illetve azok hasznosításához kapcsolódó jogi tanácsadással és asszisztenciával.

Tanulmányok

  • 1996 - jogi diploma "summa cum laude" minősítéssel (Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar)
  • 1997 - okleveles Tolmács (ELTE Idegennyelvi Fordító és Tolmácsképzés Budapest)
  • 1997 - okleveles Jogi és Humán Szakfordító (ELTE Idegennyelvi Fordító és Tomácsképzés Budapest)
  • 1996-1997 - MBA (Master of Business Administration in English) ESE Campus of the Hertfordshire University
  • 1998-1999 - jogi diploma „110/110” minősítéssel (Universitá di Pisa- Facoltá di Giurisprudenza, Pisai Egyetem Jogtudományi Kar)
  • 2001 - nemzetközi adójogi szakképzés
  • 2003 - olasz ügyvédi szakvizsga Firenzében
  • 2007 – nemzetközi választottbíró a MKIK mellett szervezett Állandó Választottbíróságnál
  • 2011 – mediátor
  • 2017 - európai közösségi jogászként felvételt nyer a Budapesti Ügyvédi Kamaránál