Avv. Molnar Krisztina Ilona

IRODAVEZETŐ – OLASZ ÉS MAGYAR ELJÁRÁSI JOGOSULTSÁGGAL

Olaszországban bejegyzett ügyvéd (avvocato), Magyarországon jegyzett Európai Közösségi Jogász, nemzetközi választottbíró, mediátor, tolmács-szakfordító

2003–tól vezeti a Studio Legale Molnar olasz-magyar nyelvű ügyvédi irodát, mely nemzetközi magánjogra, ezen belül főként családjogra és ingatlanjogra szakosodott.

1996 óta él Toszkánában, ahová a Szegedi Jogi Egyetem ‘summa cum laude’ minősítéssel történt befejezését követően egy angol nyelvű MBA képzés elvégzése miatt került. 1999 nyarán szerzett jogi diplomát a Pisai Egyetem Jogi Karán 110/110 minősítéssel, majd ezt követően két luccai ügyvédi irodában volt ügyvédjelölt, illetve egy nemzetközi adójoggal foglalkozó kutatócsoport munkájában vett részt angol, olasz és magyar nyelven.

Amióta 2003-ban megnyitotta saját irodáját, folyamatosan és megszakítás nélkül segíti a magyar és olasz relációban függő peres és nem peres ügyekben érintett Ügyfeleit, legyenek azok természetes, illetve jogi személyek. Több éves nemzetközi gyakorlatra alapozva és folyamatos szakképzés mellett képviseli az irodához családjogi kérdésekkel forduló ügyfeleket, olaszországi és magyar bíróságok előtt bontóperes eljárásokban, szülői felügyeletre vonatkozó peres eljárásokban, gyermektartásdíj behajtásának érdekében, illetve jogellenes gyermekelviteli perekben képviseli az Ügyfeleket, valamint nemzetközi öröklési jogi ügyekben nyújt tanácsot. Az ingatlanjog területén olasz lakásvásárlás, ingatlanbérlet, illetve ingatlan befektetések esetén az iroda anyanyelvi képviseletet tud nyújtani Olaszország egész területén. A kétnyelvű iroda  emellett szükség esetén jogi segítséget, tanácsot és képviseletet nyújt Olaszországban a magyar cégeknek, illetve az olasz vállalkozásokat képviseli Magyarországon ingatlan ügyeikből, valamint szerződéseikből eredő jogi problémáik megoldása érdekében, továbbá jogos igényeik, követeléseik érvényesítésében, illetve külföldi határozatok végrehajtásában.

Az iroda a vállalkozások érdekeit szem előtt tartva híve az ADR (Alternative Dispute Resolution) eljárásoknak, így a nemzetközi választottbírósági eljárásoknak, valamint a felek és házasfelek közti békítőtárgyalásoknak, illetve családjogi mediációnak, ezért az elmúlt években szoros kapcsolat alakult ki a Luccai Kereskedelmi és Iparkamara valamint a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara irodáival, nemzetközi és uniós családjogi mediációs szervezetekkel, valamint együttműködés áll fenn a magyar és olasz konzulátusokkal és nagykövetségekkel.

2017 óta az iroda állandó partnerkapcsolatot épített ki magyar, román és német ügyvédekkel, így az iroda a jövőben ezeken a nyelvterületeken is tudja képviselni ügyfeleit nemzetközi jellegű magánjogi ügyekben.

2017 óta a magyarországi eljárásokban, mint európai közösségi jogász maga is részt vesz, főként a határokon átnyúló családjogi perekben és nemzetközi vonatkozású ügyekben jár el személyesen.

Amióta az iroda kiköltözött egy autentikus toszkán vidéki birtokra, egyre nagyobb számban foglalkozik ingatlan adásvételi szerződésekkel, külföldiek által indított ingatlanberuházások megvalósításával, azok szakmai követésével, az értékesítés és felújítás körüli teendőkkel, valamint az ingatlan adásvételekhez, illetve azok hasznosításához kapcsolódó magyar nyelvű jogi tanácsadással és asszisztenciával.

Tanulmányok

  • 1996 - jogi diploma "summa cum laude" minősítéssel (Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar)
  • 1997 - okleveles Tolmács (ELTE Idegennyelvi Fordító és Tolmácsképzés Budapest)
  • 1997 - okleveles Jogi és Humán Szakfordító (ELTE Idegennyelvi Fordító és Tomácsképzés Budapest)
  • 1996-1997 - MBA (Master of Business Administration in English) ESE Campus of the Hertfordshire University
  • 1998-1999 - jogi diploma „110/110” minősítéssel (Universitá di Pisa- Facoltá di Giurisprudenza, Pisai Egyetem Jogtudományi Kar)
  • 2001 - nemzetközi adójogi szakképzés
  • 2003 - olasz ügyvédi szakvizsga Firenzében
  • 2007 – nemzetközi választottbíró a MKIK mellett szervezett Állandó Választottbíróságnál
  • 2011 – mediátor
  • 2017 - európai közösségi jogászként felvételt nyer a Budapesti Ügyvédi Kamaránál