Váló- és bontóperek

Az iroda fő szakterületei közé tartozik a vegyes házasságok körül kialakult jogi problémákban az Olaszországban élő külföldi ügyfeleknek anyanyelven biztosítani a megfelelő szakmai tanácsadást és szükség esetén jogi képviseletet. Ezekben a nemzetközi vonatkozású bontóperekben, illetve a válást követő olasz gyermekelhelyezési perekben az iroda garantálja a magyar nyelvű ügyvédi képviseletet, illetve a magyar bíróságok által megítélt gyermektartásdíjak olaszországi behajtását, továbbá egyéb családjogi kérdésekben is törekszik a magyar nyelvű ügyfélkör kiszolgálására.

A szülők által egyre gyakrabban elkövetett gyermek jogellenes külföldre vitelét követő eljárásokban – szükség esetén mediációs eljárás igénybe vétele mellett – segíti a határon átnyúló konfliktusok megoldását, illetve kezelését.

A 2201/2003/EU rendelet alapján a családjogi viták uniós szabályozása új keretet kapott, amely azonban gyakran nem védi kellőképpen a külföldre házasodott és ott gyereket nevelő szülőt válása során. Az irodát gyakran keresik fel olyan magyar származású édesanyák, akik olasz férjükkel Olaszországban alapítottak családot a házasságkötést követően, de annak válsága során éppen a fent említett uniós rendelet alkalmazása miatt hátrányt szenvedtek olasz férjükkel szemben. A gyermekelhelyezés körül kialakult viták gyakran embertelen háborúkká, nyílt csatatérré változhatnak a bontóper idején és azt követően, amely évekre megkeserítheti az egész család életét, de legfőképpen a házasság válságában vétlen gyermekek hétköznapjait. Ezekben az esetekben egy magyar nyelvű ügyvéd, egy jól felkészült nemzetközi iroda és specializált jogászokat, illetve szakképzett pszichológusokat is igénybe vevő fiatal team nemcsak jogi, hanem pszihológiai támaszt és segítséget is tud nyújtani az élet e nehéz periódusában. Az iroda ennek elérésére törekszik a külföldi ügyfelek számára.

Ugyancsak gyakori, hogy olasz édesapák keresik fel irodánkat azzal, hogy a magyar, román vagy egyéb állampolgár feleség vagy élettárs szöktette meg kiskorú gyermeküket és kérik, hogy adott országban induljon eljárás az érdekükben a helyi bíróságok, hatóságok előtt. Minderre a helyi partnerirodák segítségével anyanyelvi ügyvédek képviselete mellett van lehetőség.

Gyermektartással kapcsolatos perek

A 4/2009/EU rendeletnek köszönhetően és a Központi Hatóságokkal való együttműködés eredményeként az olasz és magyar, illetve más tagállambeli szülők közötti gyermektartási viták gyorsabb és hatékonyabb eljárásban kerülnek megítélésre, bár még mindig jelentősek a tagállamok eltérő jogrendszereiből, a végrehajtási eljárások különbözőségéből adódó nehézségek. Éppen ezért az iroda igyekszik a magyar és olasz hatóságok előtti személyes eljárásokkal, a magyar és az olasz, illetve adott ország saját nyelvét anyanyelvi szinten ismerő partner ügyvédek bevonásával javítani az eredményeket e sokakat érintő témakörben.

Házassági szerződések, élettársi kapcsolatok szabályozása

2012. június 21-én lépett hatályba az az uniós rendelet (1259/2010/EU rendelet), amely lehetővé teszi a házassági bontópereket és a családjogot érintő témákban az alkalmazandó jog megválasztását, amely mérföldköves lépés az uniós családjog területén. Erre vonatkozóan minden házasulandó ügyfélnek javasolt az előzetes tanácsadás igénybevétele és esetleges megállapodások kidolgozása, amelynek formai és tartalmi megszerkesztésében az iroda minden nyelven rendelkezésre áll.

Olaszországban ugyanakkor a 2016-ban hatályba lépett új törvény adott teljesen új kereteket az élettársi kapcsolatok szabályozásának, valamint az azonos neműek párkapcsolatára vonatkozóan.