Polgári és kereskedelmi jogi perek

Az olasz-magyar kereskedelmi és üzleti kapcsolatok során sok probléma merülhet fel, amelyben az ügyvédi képviselet javasolttá vagy elkerülhetetlenné válik. Ezekben az esetekben, ha az irodához fordul, minden ügyfél magyar nyelven kap tájékoztatást tolmács igénybe vétele nélkül a megfelelő szakembertől, miután az iroda anyanyelven fogad ügyfeleket és az első egyeztető tárgyalásokat követően az ügyféllel egyetértésben kerül eldöntésre, melyik megoldás, mely eljárás a legmegfelelőbb az adott tényállás megoldására. Ezt követően az iroda Olaszország teljes területén, olasz nyelven jár el és közvetlenül érvényesíti a lehetséges jogorvoslati lehetőségeket. Külföldi joghatóság esetén az állandó partnerirodák biztosítják, hogy a joghatósággal bíró tagállam megfelelő szervei, intézményei előtt kerüljön benyújtásra a megfelelő kérelem.

Amennyiben a nemzetközi szerződések alapján az ügyfél román, német, illetve svéd partnerével kerül jogvitába, az iroda állandó partnerein keresztül ezekben az ügyekben is anyanyelven tud eljárni.

A hatályos uniós rendeletek, így a 44/2001/EU rendelet alapján több peres és nemperes lehetőség között lehetséges választani, továbbá igénybe vehetőek a nemzetközi választott bíróságok illetve mediációs eljárások is. Lejárt pénzkövetelések behajtása során alkalmazhatóak az 1896/2006/EU rendelet adta lehetőségek, amelyek lehetővé teszik, hogy beszerezzük a külföldi (magyarországi, román, német, svéd) végrehajtható okiratot és az alapján vezessünk végrehajtást az olasz adósokon. Kis értékű perekben pedig előszeretettel alkalmazzuk a 861/2007/EU rendelet adta lehetőségeket, bár ennek alkalmazása korántsem egyszerű a tagállamok eltérő joggyakorlata miatt.

Kártérítési perek és egyéb jogterületek

Az iroda foglalkozik emellett többnyelvű polgárjogi szerződések kötésével, fordításával és azok hitelesítésével, biztosítási szerződésekből eredő kártérítési igények és egyéb követelések behajtásával, valamint Olaszország területén magyar és külföldi állampolgár által okozott illetve magyar és külföldi állampolgárt ért balesetekben helyi ügyintézéssel, igényérvényesítéssel, az olasz biztosító társaságok előtti eljárással.

Olaszországi állampolgárok külföldi balesetei esetén az iroda szintén biztosít helyi szakembert, aki magyar, román, német és svéd nyelvterületen közvetlenül, tolmács igénybe vétele nélkül tud eljárni, s az ügyfél olasz nyelven részletes és mindenre kiterjedő tanácsadás mellett tudja követni a külföldön zajló peres eljárást, illetve részt venni a peren kívüli tárgyalásokban.

Közigazgatási területen az iroda vállalja állampolgársági kérelmek és letelepedési illetve munkavállalási engedélyek megszerzéséhez magánszemélyek jogi képviseletét, az illetékes olasz hatóságok előtti eljárást, iratbeszerzést illetve fordítást.

Az ügyfelek igénye szerint az ügyvédi iroda vállalja végül olasz hatóságok, szervek és irodák előtt megbízásos alapon a teljeskörű ügyintézést, jogi képviseletet, hivatalos okmányok és jogi iratok beszerzését, illetve azok hiteles fordítását.

Az iroda munkavégzése során kapcsolatban áll több állami intézménnyel, külképviseleti szervvel illetve magyar, román, német és svéd jogi irodával.