Információbeszerzés olasz cégekről

Akár követelés behajtásra, akár szerződések kötését megelőző előzetes információra van szükség, az iroda teljeskörű és az ügyfelek igényeinek megfelelő, testre szabott átvilágítást folytat le és ennek eredményéről magyar nyelven tájékoztatja az érdekelteket. Ezen átvilágítás ugyan igen magas költségekkel jár, ugyanakkor igen komoly károktól és kellemetlenségektől, valamint sokszor értelmetlenül lefolytatott perektől tudja megkímélni az Ügyfeleket.

Olasz székhelyű társaság alapítása

Az iroda évek óta együttműködik olasz közjegyzőirodákkal az olasz jogi szabályozásnak megfelelő társaságalapítások érdekében. Az olasz jogrendszerben a társasági alapító okiratokat közjegyző készíti, az igen bürokratikus eljárásban azonban szinte elkerülhetetlen az olasz jogot és a hatósági eljárásokat közelebbről ismerő szakember közreműködése. Ezen előkészítő feladatok során, így többek között az olasz adóigazgatási jel és adószám megigénylésében, a társasági bankszámlaszerződés kötésekor, valamint az előzetes adójogi kérdések feltárásában működik közre az iroda.

Társaságalapítás magyar, román, német és svéd jogterületen, információbeszerzés helyi cégekről

A partnerirodáknak köszönhetően a jelzett országokban anyanyelvi ügyvédek képviseletében és eljárása mellett az iroda teljes körű szolgáltatást nyújt társaság alapítás és vállalkozás indítás során. Az irodában előzetesen lehetőség van olasz nyelven is megvitatni a vonatkozó problémákat és a felmerült kérdésekben olasz nyelven, vagy az ügyfél által választott egyéb nyelven tanácsadást igénybe venni.

A céginformáció és a tájékoztatás a vonatkozó társasági joganyagról szintén az Ügyfél által választott nyelven kerül továbbításra, amelyet anyanyelvi és adott ország jogrendszerét ismerő, tapasztalt ügyvéd partner dolgoz ki.