RÖVIDÜLT OLASZORSZÁGBAN A VÁLÁSHOZ ELŐÍRT KÜLÖNÉLÉS IDŐTARTAMA! – L. 55/2015

válás52015. május 26-tól Olaszországban új szabályozás lépett életbe a bontóperek esetében törvényben meghatározott kötelező különélésre vonatkozóan. A 2015. évi 55. sz. törvény rendelkezései annyiban visszaható hatályúak, hogy az új időtartamok a folyamatban levő “separazione” perek esetében is alkalmazásra kerülnek. Így például a már két éve különélő házastársak azonnal beadhatják a végleges bontásra a keresetüket, nem kell megvárni a korábban előírt három éves határidőt.

Közös megegyezéses válás (értsd: különválás, azaz “separazione consensuale”) esetén az új szabályozás 6 hónapos különélést ír elő.

Okfeltárásos válás (értsd: különválás, azaz “separazione giudiziale”) esetén a különélés határideje három évről 1 évre csökken.

A házastársi vagyonközösségre vonatkozóan is módosult a jogszabály, ugyanis az új törvényi előírás a házassági vagyonközösség megszűntét is ahhoz az időponthoz köti, amikor a bíróság a házasfeleket feljogosítja a különélésre, azaz a békítő tárgyalás napjához, illetve közös megegyezés esetén a közösen benyújtott bontókereset dátumához.

Ez a reform egyébként a “divorzio facile” néven ismert és a közigazgatási hatáskörben az önkormányzatok illetékessége alatt történő válások, valamint az ügyvédek együttműködésének égisze alatt történő “negoziazione assistita” típusú válások mellett a bontóperes eljárásokra vonatkozóan az egyik legfontosabb törvénymódosítás.

Ezáltal Olaszországban is gyorsabbá váltak a házasságok felbontását követő peres eljárások, amelyek korábban hosszú évekig (5-6) is elhúzódtak, nem kevés problémát okozva ezzel az olasz igazságszolgáltatás egyébként is lassú menetében.