SZERETNE OLASZORSZÁGBAN INGATLANT VÁSÁROLNI? MI VÉGIGKÍSÉRJÜK A BÜROKRÁCIA ÚTVESZTŐIBEN

lakásvásárlás1Ha szeretne Olaszországban ingatlant vásárolni, akár saját használatra, akár befektetési céllal, mindenképpen tájékozódjon, milyen jogi helyzetben van az ingatlan. Érdemes megtekinteni az épületet, s amennyiben elnyerte teszését, azonnal szerezzen be minden szükséges információt: annak mindenkori tulajdoni helyzetéről, terheli-e jelzálog illetve egyéb korlátozások. Ilyen jellegű információk beszerzését irodánk is vállalja.

Érdemes továbbá műszaki szakértő véleményét is kikérni, amely ugyan további költséggel jár, de későbbi súlyos problémákat küszöbölhet ki: felfedheti rejtett, strukturális hibák meglétét illetve telekingatlan esetében jelezheti, hogy a közeljövőben várható-e adott ingatlan átsorolása más kategóriába (beépíthető területek esetén azok visszavonása, korlátozása, stb.)

Az ingatlan jogi helyzetének ismeretében hozzá lehet fogni az adásvételi előszerződés (ún. preliminare) részleteinek kidolgozásához. Ez mindenképpen az olasz jogot ismerő szakember segítségével történjen, ne bízzanak az ingatlanügynökségek által előkészített sablon-szerződésekben. Ezek gyakran nem naprakészek és később komoly viták alapjául szolgálhatnak az eladó és vevő fél között.

Amennyiben foglalót kérnek, erre vonatkozóan előzetesen egyeztessen szakemberrel, mert – mint ismeretes – elállás esetén a vevő a foglalóként kifizetett öszeget elveszíti, az eladó pedig a dupláját köteles visszaadni. Miután az olasz ingatlanok árai a magyar ingatlanárak sokszorosára is rúghatnak, érdemes alaposan megfontolni, mikortól kötelezi el magát a magyar fél a vásárlási szándéknyilatkozattal.

Egy jól előkészített előszerződéssel már a közjegyző előtt megírandó végleges adásvételi szerződés megszerkesztése is gördülékenyebben fog menni. Olaszországban ugyanis az ingatlan adásvételi szerződéseket közokiratba kell foglalni és ezért ezeket általában közjegyző előtt kell aláírni. A közjegyző azonban nem írathat alá az olasz nyelvet nem ismerő külföldi féllel olyan dokumentumot, amely nem a fél által értett nyelven íródott, ezért szükséges, hogy az olasz nyelvet nem beszélő szerződő fél előzetesen közokiratba foglalt kétnyelvű meghatalmazással (procura) felhatalmazzon valakit arra, hogy az adásvétel során őt a közjegyző előtti eljárásban képviselje. Így maga az adásvételi szerződés már csak olasz nyelven kerül megszerkesztésre és a felhatalmazott személy fogja saját anyanyelvén tájékoztatni a külföldi (magyar) vevőt annak tartalmáról.

A pénzmosási törvény szigorú előírásai miatt 2007 óta kizárólag banki utalással, csekkel illetve olyan fizetési módokkal lehet rendezni a vételár fizetését, amely utólag is ellenőrizhető és nyomon követhető.

Az ingatlan adásvétel teljes lebonyolításában magyar nyelven tudjuk végigkísérni minden kedves érdeklődő ügyfelünket, illetve előzetes tanácsadás érdekében is forduljanak bizalommal iroánkhoz.